Hakukoneoptimointi

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on suomennos sanoista search engine optimization (SEO) ja mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? Kun joku tekee SEO-toimenpiteitä sivustollesi, hän:

  1. Nostaa kyseisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutuloksissa.
  2. Tekee kyseisen nettisivun hakutuloksia käyttäjää houkuttelevaksi, jotta se keräisi enemmän klikkejä.
  3. Parantaa sivuston suorituskykyä hakukoneiden kannalta suotuisammaksi.

Nettisivuja siis käytännössä optimoidaan, jotta ne löytyisivät halutuilla hakusanoilla paremmin ja jotta ne toimivat paremmin hakukoneiden ja käyttäjän näkökulmasta. Optimoitavat hakusanat ovat yleensä ne joilla on:

  • Hyvä hakuvolyymi eli niitä haetaan riittävästi
  • Sivuston kannalta paras relevanssi eli optimoitavat sivut tarjoavat käyttäjälle relevanttia tietoa kyseisistä hakutermeistä

Haun roolia ostopolkua ajatellen kannattaa miettiä tarkkaan. Eli ovatko kaikki hakutermit sellaisia, että ne tuovat juuri maksavia asiakkaita sivustollesi. Joskus optimoinnin tarkoitus on lisätä sivustosi relevanssia omalla toimialallaan. Eli kun asiakaskunnallasi on jokin toimialaasi liittyvä tarve, hän tulee aina sinun sivuillesi. Oli hänellä ostohousut jalassa tai ei. Hyvä hakukoneoptimointi on niin kokonaisvaltaista, että sivuille tullaan todella usein myös odottamattomilla hakulausekkeilla. Mitä enemmän sivustosi kerää ns. "pitkän hännän" hakulausekkeilla kävijöitä, sen paremmin se on optimoitu.

Hakukoneoptimointi, joka lyhyemmin tunnetaan myös nimellä SEO (search engine optimization), tarkoittaa verkkosivuston sijoituksia parantamaan tehtyjä toimenpiteitä. Hakukoneoptimoinnin avulla yksittäisen nettisivun tai laajemman verkkosivustokokonaisuuden sijoituksia pyritään parantamaan hakukoneiden hakutulosten hakemistossa tiettyjä hakusanoja tai -termejä käytettäessä. Tavoite on, että optimoitavat nettisivut nousevat hakutulosten kärkeen halutuilla hakutermeillä ja että hakijat valitsevat kyseiseen sivustoon johtavat hakutulokset. Hyvä hakukoneoptimointi pyrkii parantamaan sivuston sijoituksia mahdollisimman tehokkaasti. Optimoitavat hakutermit ovat siis yrityksen tai yhteisön toiminnan kannalta relevantteja ja paljon haettuja. Myös ennalta arvaamattomat tai vähemmän haetut mutta toiminnan kannalta relevantit hakulausekkeet eli ns. pitkän hännän (long tail) hakutermit on syytä ottaa huomioon.

Kunnolla tehty hakukoneoptimointi nostaa nettisivujen sijoituksia hakukoneiden hakusanatuloksissa, jonka seurauksena todennäköisyys sivustolle klikkauksia kohtaan kasvaa ja sivusto kerää enemmän relevanttia kävijäkuntaa. Se miten sivustolle hakukoneiden kautta tulleet kävijät käyttäytyvät, kuuluu konversio-optimoinnin piiriin. Sivustolle hakutulosten kautta ohjatut kävijät saadaan oikeanlaisella konversio-optimoinnilla tekemään sivuston tavoitteiden kannalta oikeita asioita.

Meiltä saat myös laadukkaasti toteutettua hakusanamainontaa, joka auttaa ottamaan Googlen hakutulokset vieläkin kattavammin haltuun.

Hakukoneoptimoinnin hinta

Hakukoneoptimoinnin taso ja hinta määräytyvät aina räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan. Tarjoamme hakukoneoptimointia erilaisin palvelupaketein. Tutustu alta tarjontaamme tai lue lisää hakukoneoptimointiin liittyen tämän artikkelin lopusta. Voit myös ottaa yhteyttä ja kysyä tarjousta tarpeesi mukaan meiltä.

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Hakukoneoptimointi koostuu kahdesta osasta. Nämä hakukoneoptimoinnin osat ovat: off page -optimointi ja on page -optimointi. Jälkimmäinen käsittää nimensä mukaisesti kaikki sivuston sisällä tapahtuvan optimoinnin ja off pagella tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu sivuston ulkopuolella – kohdesivustoon liittyen. Hakukoneoptimointia voi harrastaa siis monella eri tapaa. Jotkut tavat ovat Googlen silmissä arveluttavampia kuin toiset, joten tekniikat on jaettu kolmeen eri kastiin: white hat, grey hat ja black hat.

White hat

White hat eli valkohattuoptimointi – hakkereiden slangiin viittaava termi. Tietoturvajärjestelmien pitävyyttä testanneita hakkereita kutsuttiin white hat hacker -termillä. Termi viittaa siis tarkoitusperien puhtauteen. White hat -hakukoneoptimointi on se tyyli, johon hakukoneyhtiöt (Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu) pyrkivät algoritmipäivityksillään sivustojen kehittäjiä kannustamaan. White hat -optimointiin kuuluvat käyttäjiä palvelevat ratkaisut, kuten esimerkiksi laadukkaan ja relevantin sisällön tuottaminen sekä sisäisten linkitysten tekeminen. Pyritään siis hakurobottien lisäksi palvelemaan ihmistä.

Black hat

Black hat eli mustahattuoptimointi – valkohattuperiaatteen vastakohta. Black hat -hakukoneoptimointi luottaa enemmän sivuston ulkopuolisiin asioihin. Toki mustahattu pyrkii parantamaan sivustoa myös teknisesti mutta harvemmin kuitenkaan keskittyy vaikkapa sivuston sisällön laatuun tai käytettävyyteen. Black hat -optimointi voi tuoda menestystä mutta sen käyttämisessä piilee myös vaara rangaistuksille. Hakukoneet voivat antaa sanktiota sivustolle, joka jää kiinni mustahattutekniikoiden käyttämisestä. Toiminta voi siis olla lyhytaikaista. Black hat -optimoinnin keinoja pyritään koko ajan eliminoimaan algoritmipäivityksillä ja mm. Google on menestyksekkäästi onnistunutkin kitkemään tekniikoiden toimivuutta. Hyvinä esimerkkeinä toimikoot hakusanalistojen kätkeminen sivustolle tai todellisen sisällön piilottaminen hakukoneilta. Näitä ennen vanhaan toimineita tekniikoita ei välttämättä kannata nykyään enää käyttää.

Grey hat

Grey hat eli harmaahattuoptimointi – valkohatun ja mustahatun välimuoto. Harmaata hattua käyttävä pyrkii löytämään molemmista tekniikoista parhaimmat puolet. Periaatteessa grey hat -hakukoneoptimointi nojaa vahvasti sisällön laadukkuuteen eli white hat -optimointiin ja nappaa black hatista vähemmän arveluttavia juttuja. Grey hat panostaa myös jossain määrin sivuston ulkopuolisiin tekijöihin, kuten sivuston verkostoitumiseen.

Off page -hakukoneoptimointi

Off page -hakukoneoptimointi keskittyy sivuston ulkoisten tekijöiden paranteluun. Ominaisinta ovat mm. sivuston latausajat tai se, miten paljon sivustoon viitataan muualla netin syövereissä. Sivuston nopeus etenkin on sellainen asia, johon kannattaa heti alusta asti kiinnittää huomiota.

Sivuston nopeus

Sivuston nopeuteen voi vaikuttaa monella eri tapaa – esimerkiksi sivustolla käytettäviä kuvia pakkaamalla tai nopeaa hosting-palvelua käyttämällä, muutaman asian mainitaksemme. Sivuston latausajat voi testata monenkin eri tahon kautta. Google mm. tarjoaa hyvän ja helpon tavan testata sivuston nopeus. Sieltä saat myös kätevästi kehitysehdotukset. Testaa sivustosi nopeus täältä.

Sivuston verkostoituminen

Sivuston verkostoitumisella tarkoitetaan sitä, miten sivusto linkittyy muilta sivustoilta. Etenkin Google arvostaa sivustoja, joihin viitataan linkin kera muualla netissä – varsinkin jos linkittävä sivusto on kovan auktoriteetin domain. Linkittämisen voi tehdä myös väärin, joten kannattaa ottaa yhteyttä hakukoneoptimoinnin ammattilaiseen ennen kuin aloittaa sivustonsa linkittämisen. Tämä alue kuuluu vahvasti myös black hat -hakukoneoptimointiin ja sen kanssa voit astua helposti sudenkuoppiin.

On page -hakukoneoptimointi

On page -optimointi keskittyy todella paljon white hat -tekniikoihin eli sivustolla tapahtuviin parantaviin toimenpiteisiin. On pagella voit parantaa sivustoasi niin teknisesti kuin käytettävyydeltään. Nämä asiat astuvat usein vasta jälkijunassa kuvaan, mutta ne kannattaisi ottaa huomioon jo sivustoa rakentaessa. On page -optimointi kannattaa laittaa mahdollisimman pian kuntoon, jotta et jää varjoon hakutuloksissa. Silloin kun on page ei ole kunnossa, ovat mahdollisuudet hyville sijoituksille todella epätodennäköiset.

Tekninen optimointi

Tekninen hakukoneoptimointi kattaa tärkeitä asioita sivustosi näkyvyyden suhteen. On hyvä kertoa hakuboteille myös teknisillä tavoilla, mistä sivustolla on kyse. Termit kuten metatiedot, url tai laatumääräysten mukainen lähdekoodi kuuluvat vahvasti tekniseen hakukoneoptimointiin. Mikäli termit ovat sinulle täyttä hepreaa, kannattaa konsultoida alan ammattilaista tai ulkoistaa homma kokonaan SEOn asiantuntijalle.

Hakukoneystävällinen vs. hakukoneoptimoitu sisältö

Vaikka tämä kohta on jätetty viimeiseksi, sitä ei voi tarpeeksi painottaa. Content is King! Sisältö on Kuningas! Piste. Sivustosi kaipaa paljon relevanttia sisältöä, mikäli haluat menestyä hakusijoituksissa. Tästä puolesta ei voi nykypäivänä enää tinkiä vaan mitä laajemmat ja kattavammat nettisivut sinulla on kasassa, sitä vahvemmin menestyt Googlen puolella. Myös mainonnassa. Pelkkä sivuston laajuus tai toimialarelevanttius ei kuitenkaan riitä, vaan tietyt lainalaisuudet on syytä ottaa huomioon. Lainalaisuudet kuten:

  • Hakutermien esiintyminen
  • Tekstin pituus
  • Hakusanatiheys
  • Sisäinen linkitys
  • Näistä koostuu hakukoneoptimoitu sisältö, silloin kun ne on tehty vallitsevan kilpailutilanteen kannalta oikein.

Optimoidun sisällöntuottaminen onnistuu meiltä monen vuoden kokemuksella. Emme pelkästään tyydy hakukoneystävällisen sisällön tekemiseen vaan teemme hakukoneoptimoitua sisältöä. Näissä on pieni ero, jonka selitämme mielellämme sinulle, mikäli otat yhteyttä.

Tilaa hakukoneoptimointi alan asiantuntijoilta!

Nopean tilaajan etu

Hakukoneoptimointi edullisesti – katso tarjous | Kysy hinta Digibyrålta

Usein kysyttyä

Hakukoneoptimointi herättää paljon kysymyksiä. Nettisivujen löydettävyyteen liittyy useita huomionarvoisia seikkoja, joihin vastaamme blogissamme:

Olemme Digibyrå

Digibyrå koostuu kahdesta digimarkkinoinnin ammattilaisesta.

Ketterä organisaatiorakenteemme varmistaa sen, että asiakkaitamme laskutetaan kevyesti. Siksi edullinen hakukoneoptimointi tai websuunnittelu kuuluvat palveluihimme olematta pelkkää markkinointipuhetta. Käytössämme on kattava verkosto digimarkkinoinnin ammattilaisia.

Lue lisää